KRAJOWA
ANKIETA
FLORYSTY

Pierwsze badanie branży florystycznej w Polsce

Do końca pozostało:

Czym jest Ankieta Florysty?

Ankieta Florysty to niekomercyjne przedsięwzięcie badawcze Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce, któremu patronują: Florint, Międzynarodowa Organizacja Florystyczna, Stowarzyszenie Florystów Polskich i SITO, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Partnerem przedsięwzięcia jest ForumKwiatowe.pl.

Jaki jest cel Ankiety?

Celem Ankiety jest zbadanie branży florystycznej w Polsce – ocena jej rozmiarów, rozpoznanie specyfiki, mocnych i słabych stron, czy potencjału wzrostu. Nie przeprowadzono dotąd kompleksowej ewaluacji tej prężnie rozwijającej się gałęzi polskiej gospodarki. Rozmawiając na jej temat opieramy się zatem na domysłach i szacunkach, które dzięki Ankiecie zostaną zastąpione konkretnymi, wiarygodnymi danymi. Wypełnienie tej luki informacyjnej pomoże w rozwoju sektora, ułatwiając podjęcie wielu strategicznych decyzji.

Kto może wziąć udział w Ankiecie?

Do wypełnienia Ankiety zapraszamy polskie kwiaciarnie, pracownie florystyczne i niezależnych florystów. Miarodajność jej wyników będzie zależeć od udziału w badaniu jak największej liczby osób z tej grupy i ich szczerości w udzielanych odpowiedziach. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa. Organizator nie gromadzi żadnych danych osobowych.

Czy wyniki Ankiety zostaną udostępnione?

Wyniki badania zostaną udostępnione w formie raportu na tej stronie, w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia Ankiety.

Jakie korzyści przyniesie wypełnienie Ankiety?

Dla branży w Polsce:

Wiarygodne dane dotyczące sektora.
Sygnał dla producentów i dostawców branży o wymagających poprawy aspektach ich usług.
Rozpoznanie słabych i mocnych stron sektora.
Zidentyfikowanie najistotniejszych problemów branży – z czym musimy się zmierzyć?
Rozpoznanie kierunków rozwoju sektora.
Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych.
Zidentyfikowanie potrzeb zakupowych polskiego konsumenta, trendów, czy tendencji.
Odwołanie do poczucia wspólnoty, sygnał do zrzeszania się w branży.

Dla Ciebie:

Weźmiesz udział w pionierskim badaniu dedykowanym swojej branży.
Podzielisz się swoją opinią.
Pytania w Ankiecie mogą stanowić dla Ciebie inspirację bądź wskazówkę.
Zyskasz możliwość zapoznania się z wynikami Ankiety w formie raportu.
Odbierzesz nagrodę za wypełnienie Ankiety: Formularz Ankiety dla Klienta.

Organizator

Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce

Partner

Patron honorowy

Patroni

Formularz kontaktowy

Ankieta dostępna do 31 marca 2020.

Zapraszamy!